Modern Trade

Modern Trade

ผลิตครีม เครื่องสำอาง modern trade
 “ การค้าขายปลีกสมัยใหม่ ” ที่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางไม่ควรมองข้าม !

  แนวโน้มธุรกิจในรูปแบบ Modern Trade มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะแนวคิดทางธุรกิจและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีปัจจัยเด่นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง นั่นคือ ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า (Distributor Channel) เพราะหากสินค้ามีคุณภาพดี ภาพลักษณ์น่าสนใจ และมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง แต่หากขาดช่องทางในการขาย ก็จะทำให้เกิดค่าเสียโอกาสในการขาย หรือลงทุนไปแล้วเกิดความสูญเปล่าอย่างแน่นอน 

การขายสินค้าผ่าน Modern Trade จะช่วยให้คุณกระจายสินค้าได้ถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น มีการจัดการงานขายด้วยมืออาชีพ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ประหยัดเวลา สำหรับลูกค้า รวมถึงยังช่วยจัดรายการส่งเสริมการขาย และทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม


เราดูแลคุณอย่างไร ?
  Quality Plus ดูแลตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย ด้วยผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Modern Trade ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี สร้างอัตราการเติบโตสูงสุดแก่ธุรกิจกลุ่ม Consumer Product มากกว่า 100 รายการสินค้า ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

• Product Presentation ให้คำปรึกษาและจัดทำข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอ
• Marketing Plan บริการด้านแผนการตลาดเพื่อทำตลาดผ่าน Modern Trade 
• Product Development วางแผนและพัฒนาสินค้า
• Price Structure วางแผนโครงสร้างราคาและต้นทุน
• Sales Plan & Training วางแผนงานขายและฝึกอบรม
• Sales and Marketing Management บริการด้านจัดการการตลาดและบริหารการขาย

สิ่งที่คุณจะได้รับ
• ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ Modern Trade ระดับประเทศ
• ประหยัดเวลา ไม่เสียเวลากับการลองผิดลองถูก
• เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ที่สูงขึ้น
• สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ 
• บริหารการขายและการตลาดด้วยมาตรฐานสากล
• สร้างกำไรและผลตอบแทนที่สูงกว่า
Share this