ติดต่อสมัครงาน

Join Work With Us 

           เรา คือ ผู้ผลิตเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์มืออาชีพ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการเพิ่มมูลค่าสินค้า และความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด
เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI)
แลปมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น I.T.O. LABORATORY CO., LTD. และ FUJI – SANGYO CO., LTD. และเป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กร โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมเป็นสมาชิกหลักที่สนับสนุน  สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นอกจากนี้เรายังมีโครงงานวิจัยและโครงการจดสิทธิบัตรร่วมกับหน่วยของภาครัฐชั้นนำอีกหลายหน่วยงาน 

           การทำงานอย่างจริงจังและใส่ใจทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการบริหารอารมณ์ที่ดีทำให้เรามีจิตใจที่พร้อมให้การบริการ และใส่ใจถึงคุณภาพงานอยู่เสมอเพื่อที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันสู่ความสำเร็จของทั้งทีม นี่จึงทำให้ Quality Plus มีอัตราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง และจะก้าวต่อไปในฐานะผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตสกินแคร์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทไวท์เทนนิ่งและดูแลเส้นผม

           เพราะความสำเร็จขององค์กร ไม่ได้วัดกันแค่เพียงตัวเลข แต่ต้องมีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด พร้อมไปกับการได้มีโอกาสตอบแทนสังคม ให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้านเพื่อความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร..

Job Description :

   
    -          นำเสนอให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทผ่านระบบงานทางโทรศัพท์
    -         โทรติดตามลูกค้าที่มีความสนใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเข้ามารับบริการที่บริษัท ตามเป้าหมายที่กำหนด
    -          ทำตารางนัดอย่างเป็นระบบให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเข้ามาปรึกษา Project ที่บริษัท
    -         ดูแลสอบถามข้อมูลลูกค้าหลังการขาย
    -         จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
    -         ประสานงานและประชุมรวมกับฝ่ายขายและ Marketing เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงกำหนด โปรโมชั่นของบริษัท

Job Qualification :

     -          เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
     -          จบปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     -          มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบที่ดี
     -          มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารที่ดี 
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word,Excel,Power Point
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากบูพา(BUPA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Job Description :

     -          การวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          วางแผนการลงสื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          วางแผนออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          จัดเตรียมเครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น สื่อโฆษณา, Video, Presentation
     -          วางแผนเรื่องการออกสินค้าใหม่
     -          วางแผน Concept ของสินค้าใหม่
     -          ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          วางแผนกลยุทธ์การขายให้ Beauty Advisor ประจำบูธใน King Power
     -          ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ            
        

Job Qualification :

     -           อายุ  18 ปีขึ้นไป
     -          จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
     -          เป็นผู้มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงานและมีใจรักในงานบริการ
     -          เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ดี
     -          เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำเสนองานและมีไหวพริบที่ดีในการตอบคำถาม
     -          เป็นผู้ที่มีทัศนะคติที่ดีในธุรกิจเครื่องสำอางและสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook , Word , Excel , Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากบูพา (BUPA)
     -          ประกันสังคม
     -          Incentive
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์


Job Description :

   
-            ค้นคว้าวิจัย พัฒนาสูตร กระบวนการผสม การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า
-            ศึกษา ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านเครื่องสำอาง และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง
-            ประยุกต์สูตรผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-            พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการและนำเสนอสูตร Concept ใหม่ๆ   

Job Qualification :

     -          อายุ 18 ปีขึ้นไป 
     -          จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ในกรณีที่ไม่ได้จบหลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจะต้องมีประสบการณ์การ
                 ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง อย่างน้อย 2 ปี)
     -          มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP, HACCP, HALAL, ISO อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word,Excel,Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากบูพา(BUPA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อฝ่ายบุคคล

    บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20
ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
    โทร    :  02-565-5985-7
แฟกซ์  :  02-565-5724
    มือถือ  :  (+66)-98-289-1783
    E-mail  :  tewan@qualityplus.co.th
    Line-id  : Hrqpai